X

Inspecteurs letten op preventie medewerker

19-09-2017  |

Bij bedrijfsbezoeken van Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) wordt regelmatig de RI&E van het bedrijf opgevraagd. Recentelijk is gebleken dat daarbij extra aandacht wordt  besteed aan de manier waarop het bedrijf het vraagstuk van de preventiemedewerker heeft georganiseerd.

De Arbowet schrijft in artikel 13.9 voor dat de werkgever in de RI&E vastlegt hoeveel preventiemedewerkers nodig zijn, met welke deskundigheden, tijdbesteding en plaats in de organisatie.  Er zijn geen wettelijke normen voor de invulling van dit vraagstuk in een bedrijf. Die invulling moet de werkgever zelf bepalen en is mede afhankelijk van de aangetroffen risico’s en knelpunten in de RI&E, de omvang van het bedrijf,  het aantal vestigingen e.d.  De gecertificeerde toetser van de RI&E zal de keuzes die het bedrijf hierin maakt en de onderbouwing daarvan moeten beoordelen.
En ook de arbeidsinspecteur ziet blijkbaar daarop toe.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer